Maes Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2019

Llywodraeth Cymru

MALIC yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o'r wlad sydd â'r crynoadau uchaf o sawl math gwahanol o amddifadedd. Amddifadedd yw'r diffyg mynediad i gyfleoedd ac adnoddau y byddem yn eu disgwyl yn ein cymdeithas. Gall hyn fod yn nhermau nwyddau materol neu allu'r unigolyn i gymryd rhan ym mywyd cymdeithasol arferol y gymuned.

Gr┼Áp o fesuriadau gwahanol wedi'u cyfuno'n un rhif yw Mynegai. Mae MALlC yn cynnwys wyth maes (neu fath) gwahanol o amddifadedd:

- Incwm

- Cyflogaeth

- Iechyd

- Addysg

- Mynediad at wasanaethau

- Tai

- Diogelwch cymunedol

- Amgylchedd ffisegol

 

Mae MALlC yn rhoi graddfa i bob ardal bach yng Nghymru o 1 (mwyaf difreintiedig) i 1,909 (lleiaf difreintiedig). Nid yw'n rhoi mesuriad o lefel amddifadedd mewn ardal.

 

Adnoddau eraill MALlC

Mae data ar safleoedd a dangosyddion MALlC ar gael i'w lawrlwytho o StatsCymru.

Mae'r ardal MALlC ar ein gwefan Ystadegau ac ymchwil yn cynnwys datganiadau blaenorol o ddata yn ogystal â newyddion a diweddariadau. Gellwch hefyd ffeindio:

 

 


Diweddariad diwethaf
27 Tachwedd 2019

I'w weld dan
Ystadegau Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Cyffredinol WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:wimd2019_overall)
Cyffredinol WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:wimd2019_overall)
Mynediad i Wasanaethau WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:wimd2019_access_to_services)
Mynediad i Wasanaethau WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:wimd2019_access_to_services)
Diogelwch Cymunedol WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:wimd2019_community_safety)
Diogelwch Cymunedol WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:wimd2019_community_safety)
Addysg WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:wimd2019_education)
Addysg WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:wimd2019_education)
Cyflogaeth WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:wimd2019_employment)
Cyflogaeth WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:wimd2019_employment)
Iechyd WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:wimd2019_health)
Iechyd WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:wimd2019_health)
Tai WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:wimd2019_housing)
Tai WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:wimd2019_housing)
Incwm WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:wimd2019_income)
Incwm WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:wimd2019_income)
Amgylchedd Ffisegol WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:wimd2019_physical_environment)
Amgylchedd Ffisegol WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:wimd2019_physical_environment)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Cyffredinol GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_overall&outputFormat=application%2Fjson
Cyffredinol GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_overall&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Cyffredinol KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_overall&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Cyffredinol Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_overall&outputFormat=SHAPE-ZIP
Mynediad i Wasanaethau GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_access_to_services&outputFormat=application%2Fjson
Mynediad i Wasanaethau GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_access_to_services&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Mynediad i Wasanaethau KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_access_to_services&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Mynediad i Wasanaethau Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_access_to_services&outputFormat=SHAPE-ZIP
Diogelwch Cymunedol GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_community_safety&outputFormat=application%2Fjson
Diogelwch Cymunedol GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_community_safety&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Diogelwch Cymunedol KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_community_safety&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Diogelwch Cymunedol Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_community_safety&outputFormat=SHAPE-ZIP
Addysg GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_education&outputFormat=application%2Fjson
Addysg GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_education&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Addysg KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_education&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Addysg Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_education&outputFormat=SHAPE-ZIP
Cyflogaeth GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_employment&outputFormat=application%2Fjson
Cyflogaeth GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_employment&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Cyflogaeth KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_employment&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Cyflogaeth Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_employment&outputFormat=SHAPE-ZIP
Iechyd GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_health&outputFormat=application%2Fjson
Iechyd GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_health&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Iechyd KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_health&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Iechyd Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_health&outputFormat=SHAPE-ZIP
Tai GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_housing&outputFormat=application%2Fjson
Tai GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_housing&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Tai KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_housing&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Tai Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_housing&outputFormat=SHAPE-ZIP
Incwm GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_income&outputFormat=application%2Fjson
Incwm GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_income&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Incwm KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_income&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Incwm Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_income&outputFormat=SHAPE-ZIP
Amgylchedd Ffisegol GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_physical_environment&outputFormat=application%2Fjson
Amgylchedd Ffisegol GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_physical_environment&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Amgylchedd Ffisegol KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_physical_environment&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Amgylchedd Ffisegol Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:wimd2019_physical_environment&outputFormat=SHAPE-ZIP