Maes Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC) 2014

Llywodraeth Cymru

MALIC yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o'r wlad sydd â'r crynoadau uchaf o sawl math gwahanol o amddifadedd. Amddifadedd yw'r diffyg mynediad i gyfleoedd ac adnoddau y byddem yn eu disgwyl yn ein cymdeithas. Gall hyn fod yn nhermau nwyddau materol neu allu'r unigolyn i gymryd rhan ym mywyd cymdeithasol arferol y gymuned.

Gr┼Áp o fesuriadau gwahanol wedi'u cyfuno'n un rhif yw Mynegai. Mae MALlC yn cynnwys wyth maes (neu fath) gwahanol o amddifadedd:

- Cyflogaeth

- Incwm

- Addysg

- Iechyd

- Diogelwch cymunedol

- Amgylchedd ffisegol

- Mynediad at wasanaethau

- Tai.

Mae MALlC yn rhoi graddfa i bob ardal bach yng Nghymru o 1 (mwyaf difreintiedig) i 1,909 (lleiaf difreintiedig). Nid yw'n rhoi mesuriad o lefel amddifadedd mewn ardal.


Diweddariad diwethaf
15 December 2016

I'w weld dan
Ystadegau Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Cyffredinol WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:pg_wimd2014_overall)
Cyflogaeth WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:pg_wimd2014_employment)
Incwm WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:pg_wimd2014_income)
Addysg WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:pg_wimd2014_education)
Iechyd WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:pg_wimd2014_health)
Diogelwch Cymunedol WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:pg_wimd2014_community_safety)
Amgylchedd Ffisegol WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:pg_wimd2014_physical_environment)
Mynediad i Wasanaethau WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:pg_wimd2014_access_to_services)
Tai WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:pg_wimd2014_housing)
Cyffredinol WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:pg_wimd2014_overall)
Cyflogaeth WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:pg_wimd2014_employment)
Incwm WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:pg_wimd2014_income)
Addysg WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:pg_wimd2014_education)
Iechyd WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:pg_wimd2014_health)
Diogelwch Cymunedol WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:pg_wimd2014_community_safety)
Amgylchedd Ffisegol WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:pg_wimd2014_physical_environment)
Mynediad i Wasanaethau WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:pg_wimd2014_access_to_services)
Tai WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:pg_wimd2014_housing)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Cyffredinol Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/WelshIndexOfMultipleDeprivationWIMD-Overall.zip
Cyffredinol GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/Overall.json
Cyffredinol KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/Overall.kml
Cyffredinol GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/Overall.gml
Cyflogaeth Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/Employment.zip
Cyflogaeth GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/Employment.json
Cyflogaeth KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/Employment.kml
Cyflogaeth GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/Employment.gml
Incwm Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/Income.zip
Incwm GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/Income.json
Incwm KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/Income.kml
Incwm GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/Income.gml
Addysg Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/Education.zip
Addysg GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/Education.json
Addysg KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/Education.kml
Addysg GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/Education.gml
Iechyd Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/Health.zip
Iechyd GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/Health.json
Iechyd KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/Health.kml
Iechyd GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/Health.gml
Diogelwch Cymunedol Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/CommunitySafety.zip
Diogelwch Cymunedol GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/CommunitySafety.json
Diogelwch Cymunedol KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/CommunitySafety.kml
Diogelwch Cymunedol GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/CommunitySafety.gml
Amgylchedd Ffisegol Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/PhysicalEnvironment.zip
Amgylchedd Ffisegol GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/PhysicalEnvironment.json
Amgylchedd Ffisegol KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/PhysicalEnvironment.kml
Amgylchedd Ffisegol GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/PhysicalEnvironment.gml
Mynediad i Wasanaethau Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/AccessToServices.zip
Mynediad i Wasanaethau GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/AccessToServices.json
Mynediad i Wasanaethau KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/AccessToServices.kml
Mynediad i Wasanaethau GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/AccessToServices.gml
Tai Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/Housing.zip
Tai GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/Housing.json
Tai KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/Housing.kml
Tai GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/Housing.gml