Ardal Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

Llywodraeth Cymru

Mae'r Ardal Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru yn cynnwys y rhanbarthau cynllunio morol ar y glannau ac ar y môr. Mae'r rhanbarth ar y glannau yn ymestyn o benllanw cymedrig y gorllanw i 12 milltir forol (12 mf) o fôr tiriogaethol y DU, ac mae'r rhanbarth ar y môr yn ymestyn o derfyn 12 mf môr tiriogaethol y DU hyd at derfyn parth Cymru. Mae awdurdod y cynllun morol (Llywodraeth Cymru) yn gyfrifol am baratoi cynlluniau morol i Gymru.

Nid yw penllanw cymedrig y gorllanw (MHWS) wedi'i ddiffinio. Mae'r map presennol, sydd wedi'i seilio ar fap OS, yn dangos Terfynau Arferol y Llanw (NTL) a gellir ei ddefnyddio fel canllaw cyffredinol. Bydd MHWS yn mynd ymhellach tua'r lan na hyn gan ddibynnu ar raddoliad y tir. Yn achos ceisiadau am drwydded forol, mae'r tîm trwyddedu morol yn gofyn i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth os oes amheuaeth ynghylch yr union linell; gan gyfeirio at ddatwm ordnans cyffredinol ynglyn â rhagfynegiadau o'r llanw ym mhorthladdoedd y DU. https://www.ntslf.org/tides/predictions


Diweddariad diwethaf
21 February 2020


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:marine_plan_areas_wales)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:marine_plan_areas_wales)