Canolfan Wybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Ccymru (CGBGC)

Canolfannau Cofnodion Lleol Cymru

Mae CGBGC yn gofalu am weithgarwch cofnodi biolegol mewn ardal sy’n rhyw 5650km2. Mae hyn yn cynnwys Is Siroedd Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin i gyd, ac eithrio’r sector Dwyreiniol bychan yn y sir sy’n rhan o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Anhysbys