Ynglŷn

Datblygwyd y Porth-Daear, Lle, mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Lle yn hyb ar gyfer data a gwybodaeth am amrywiaeth eang o bynciau, ond yn bennaf ynglŷn a'r amgylchedd.

18 Hydref 2016
27 Mai 2016
21 Gorffennaf 2014
Mapio Cynefinoedd Cymru
Data LiDAR 2015 ar gael nawr
Wales: Our Environment Launched at Royal Welsh Show

Yn cael ei datblygu fel partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru

Welsh Government / Llywodraeth Cymru Natual Resources Wales / Cyfoeth Naturiol Cymru