Ynglŷn

Datblygwyd y Porth-Daear, Lle, mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Lle yn hyb ar gyfer data a gwybodaeth am amrywiaeth eang o bynciau, ond yn bennaf ynglŷn a'r amgylchedd.

14 Ionawr 2020
22 Mehefin 2018
09 Chwefror 2018
Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru)
Finiau Tir Glastir o dan gontract
Setiau data newydd sy’n ymwneud â chynefinoedd a rhywogaethau morol yng Nghymru ar gael nawr.

Yn cael ei datblygu fel partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru

Welsh Government / Llywodraeth Cymru Natual Resources Wales / Cyfoeth Naturiol Cymru