Ardal Adnoddau Agregau

Llywodraeth Cymru

The Crown Estate Key Resource Area (KRA) 2014 fel a ehangwyd gan Bide et al. 2013 – Gweler testun tarddiad Ardal Adnodd (dolen isod) am y fethodoleg lawn.

Ardaloedd sydd ag adnoddau tywod a graean pwysig.  Wedi’u cyhoeddi fel rhan o brosiect ymchwil Mineral Resource Assessment of the UK Continental Shelf a gomisiynwyd gan Ystad y Goron fel a addaswyd ganddynt.

Mae’r set data hwn hefyd yn cynnwys ardaloedd posibl o adnoddau tywod bras a graean, ac ardaloedd sydd ag adnoddau tywod a graean pwysig (Bide et al. 2013 Atodiad 1 & 2) sy’n ymestyn yr ardal KRA.

Ffynonellau:Diffiniad o KRA wedi’i gael o metadata GIS (Ystad y Goron, 2014).Bide, T.P., Balson, P.S., Mankelow, J.M., Shaw, R.A., Walters, A.S. a Campbell, E. (2013). The Mineral Resources of Welsh Waters and the Irish Sea. Adroddiad Agored Arolwg Daearegol Prydain, OR/12/097. 26pp.

*************************************************************

Tarddiad AA

Mae Ardaloedd Adnoddau (AA) yn ardaloedd eang sy'n disgrifio, ar gyfer rhai sectorau, ddosbarthiad adnodd penodol sydd â'r potensial i'w ddefnyddio neu sy'n cael ei ddefnyddio.

Nid yw tarddiad AA yn cynnwys ffactorau amgylcheddol, ac mae'n rhaid cynnal asesiad cyn rhoi trwydded; lle mae mwy o fanylion yn hysbys ar unrhyw gynnig.

Cyfeiriwch at y testun tarddiad AA llawn ar gyfer y sector hwn ac eraill.


Diweddariad diwethaf
Mai 2017


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:aggregates_ra)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:aggregates_ra)