Ardaloedd sy’n Effeithio ar Dyfroedd Ymdrochi

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata hon yn crynhoi polygonau sy'n gysylltiedig â phob safle a nodwyd o dan y Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi (76/160 / EEC); fodd bynnag, nid oes gan y polygonau hyn unrhyw statws ffurfiol dan y Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi. Lle bo safle’n cyfateb i Ardal Sensitif o dan y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (UWWTD) yng Nghymru a Lloegr, mae polygon yn cael ei ddarparu ar gyfer yr Ardal Sensitif honno. Ar gyfer pob safle arall mae polygon wedi’i lunio fel canllaw syml i gynorthwyo gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru gyda chaniatáu gollyngiadau. Nid yw'r polygonau hyn yn briodol ar gyfer nodi ardaloedd sy'n addas ar gyfer ymdrochi. Nid yw'r polygonau yn ddiffiniad o faint y dŵr ymdrochi o dan y Cyfarwyddebau Dŵr Ymdrochi 76/160 / EEC a 2006/7 / EC ac ni ddylid eu defnyddio ar gyfer unrhyw ddiffiniad o ardal na maint y dŵr ymdrochi.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:Areas_Affecting_Bathing_Waters)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:Areas_Affecting_Bathing_Waters)