Ardaloedd sy’n Elwa ar Amddiffynfeydd rhag Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r Ardaloedd sy'n Elwa ar Amddiffynfeydd rhag Llifogydd yn dangos ardaloedd Cymru sy’n elwa ar amddiffynfeydd rhag llifogydd sy’n amddiffyn rhag llifogydd o afonydd a'r môr. Mae'r ardaloedd a ddangosir yn elwa ar lefelau gwahanol o amddiffyniad rhag llifogydd a chydnabyddir hyn yn y dosbarthiad risg a ddangosir ar fap Asesiad Perygl Llifogydd Cymru.

Mae'r ffin allanol ar gyfer yr Ardaloedd sy'n Elwa ar Amddiffynfeydd rhag Llifogydd wedi'i gosod i’r ardal lle ceir risg isel o llifogydd o afonydd neu'r môr (h.y. yr ardal sydd â siawns o 0.01%, neu 1 mewn 1,000, o gael llifogydd mewn unrhyw flwyddyn).

Nid yw'n benodol i eiddo ac mae’n dangos y budd ar gyfer ardal gyffredinol.

Am wybodaeth benodol am y safon amddiffyn a ddarperir gan amddiffynfeydd rhag llifogydd, ewch i Amddiffynfeydd rhag Llifogydd â Phriodoleddau Safonedig.

Mae'r wybodaeth hon yn wahanol i'r Map Llifogydd: Ardaloedd sy'n Elwa ar Amddiffynfeydd rhag Llifogydd sydd wedi ymddangos cyn hyn, a ddangosodd dim ond y budd a ddarperir os bydd llifogydd afon gyda siawns o 1% (1 mewn 100) o ddigwydd bob blwyddyn, neu lifogydd o'r môr gyda siawns o 0.5% (1 mewn 200) o ddigwydd bob blwyddyn.

Mae gwybodaeth bellach ar gael yn y metadata.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_AREA_BENEFITING_FROM_FLOOD_DEFENCE)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_AREA_BENEFITING_FROM_FLOOD_DEFENCE)