Rhybuddion Cennau Ynn

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r data hyn yn nodi ardaloedd 10x10m, 100x100m a 1000x1000m lle cofnodwyd Cen dan Fygythiad ar Ynn. Dyluniwyd y set ddata i ganiatáu i reolwyr tir nodi'n gyflym a oes angen iddynt ystyried cen prin wrth weithio gyda choed Ynn, yn enwedig os ydynt yn ystyried cwympo coeden oherwydd lladdwr yr ynn (Hymenoscyphus pseudoalbidus).

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ASH_LICHENS_ALERT)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ASH_LICHENS_ALERT)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Shapefile https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-sa07740025d34a899