Ansawdd Dŵr Nofio Traethau Dynodedig

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n monitro safleoedd dŵr nofio yn Nghymru a ganfyddwyd o fewn Cyfarwyddeb Dyfroedd Nofio CE 2006/7. Cymerir samplau trwy gydol y tymor nofio o fis Mai hyd at ddiwedd Medi ac maen nhw'n cael eu dadansoddi am ddau baramedr: Escherichia coli ac enterococci coluddol. Cyflwynir dosbarthiad ansawdd dŵr nofio, fel arfer yn seiliedig ar bedair blynedd o ganlyniadau sampl, ar gyfer pob dŵr nofio ar ddiwedd pob tymor.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am ansawdd dŵr nofio ar gael yma.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s1bfe0a176454f16a