Coetiroedd Gwell i Gymru - Ffiniau Achos

Cyfoeth Naturiol Cymru

Bu cynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru (BWW) yn rhedeg o 2006 hyd nes y cyflwynwyd y cynllun Grant Creu Coetir Glastir yn 2010/11. Roedd BWW yn darparu cymorth i reolwyr tir i gyflawni amcanion polisi coedwigaeth, gan gynnwys creu coetiroedd newydd a rheoli coetiroedd a fodolai er mwyn sicrhau amrywiaeth o ganlyniadau amgylcheddol ac amwynder cymdeithasol llesol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_BWW_CASE_BOUNDARIES)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_BWW_CASE_BOUNDARIES)