Biodiversity Action Reporting System (BARS)

Department for Environment, Food and Rural Affairs (defra)

Gwefan dan nawdd Defra, gellir ei defnyddio i weld pa gamau ymarferol sy'n cael eu cymryd er lles cynefinoedd a rhywogaethau pwysig, ac i gynhyrchu crynodebau o'r data. Mae hefyd yn ddull effeithlon o gyfrannu gwybodaeth am eich camau gweithredu chi ar fioamrywiaeth.


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Anhysbys