Ardaloedd Adeiledig (Cymru)

Office of National Statistics (ONS)

Y diffiniad o ardaloedd adeiledig yw tir y byddai’n amhosibl newid ei gymeriad trefol yn ôl i’w gyflwr gwreiddiol, sef pentrefi, trefi, neu ddinasoedd. Maent yn cynnwys ardaloedd o dir adeiledig sy’n o leiaf 20 o hectarau (200,000m2). Mae unrhyw ardaloedd sydd â llai na 200 metr rhyngddynt yn cael eu cysylltu ac maent yn dod yn un ardal adeiledig.


Diweddariad diwethaf
1 Ionawr 2011


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:bua_2011_wales)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:bua_2011_wales)