Cynllunio Arfordirol – Lefelau Môr Eithafol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae hwn yn rhan o Lefelau Môr Dylunio / Eithafol Arfordirol (Coastal Design/Extreme Sea Levels), sef set ddata GIS a gwybodaeth ategol sy’n darparu gwybodaeth am lefelau môr dylunio / eithafol ac ymchwydd nodweddiadol o amgylch morlin y DU, gan gynnwys Cymru, Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Ynys Manaw a Jersey. Mae’r wybodaeth yn berthnasol o dan amodau presennol (y flwyddyn 2018) ac nid yw’n ystyried newidiadau yn y dyfodol a geir oherwydd newid yn yr hinsawdd, fel lefel y môr yn codi. Set ddata arbenigol yw hon sy’n llywio gwaith a ddechreuwyd o amgylch yr arfordir, sy’n amrywio o fodelu llifogydd arfordirol, dyluniad cynlluniau, cynllunio strategol ac asesiadau perygl llifogydd.

Mae’r set ddata hon ym mherchnogaeth lwyr Asiantaeth yr Amgylchedd gyda chyfraniad gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Cyhoeddir y data gan Asiantaeth yr Amgylchedd o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
GeoJSON https://data.gov.uk/dataset/73834283-7dc4-488a-9583-a920072d9a9d/coastal-design-sea-levels-coastal-flood-boundary-extreme-sea-levels-2018