Cofrestr Cymunedau mewn Perygl (CaRR)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cafodd Cofrestr Cymunedau mewn Perygl ei datblygu i ddarparu dull gwrthrychol o nodi perygl a blaenoriaethu gweithgareddau rheoli perygl llifogydd ar lefel gymunedol Cymru gyfan. Mae’n defnyddio methodoleg safonol ar draws yr holl ffynonellau llifogydd i gyfrifo ‘sgôr perygl’ ddamcaniaethol sy’n caniatáu mesur a rhestru peryglon cymharol yn ôl safle (o Uchel i Isel).

Mae’r CaRR yn cynnwys taenlen sy’n nodi ac yn rhestru safle cymunedau unigol gyda golwg ar:

1. senario ‘ddiamddiffyn’ naturiol, a

2. senario liniarol (seiliedig ar bresenoldeb amddiffynfeydd a rhybudd llifogydd).

Mae’n cael ei ategu gan haen GIS sy’n diffinio’r polygonau cymunedol unigol a’i briodoli gan sgorau perygl, rhestrau safle cymunedol a gwybodaeth fetrig arall.

Mae gwybodaeth bellach ar gael yn y metadata.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Shapefile https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-sde967d1df7d43a89