Copernicus High Resolution Layers (HRL) viewer

European Space Agency (ESA)

Safle'r rhaglen Copernicus sy'n caniatáu i'r defnyddiwr weld Haenau Eglur Iawn ar gyfer 5 defnydd tir allweddol. Mae Haenau Eglur Iawn Pan-Ewropeaidd yn rhoi gwybodaeth am nodweddion penodol sy'n gorchuddio'r tir, ac yn ategu mapiau gorchudd tir / defnydd tir fel sydd i'w gweld yn setiau data gorchudd tir Corine.


Dangos Rhaglen
Diweddariad diwethaf
Anhysbys