Gwerth Cymharol Cyfredol (Current Relative Value) gwydnwch ecosystemau (CuRVe)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae CuRVe yn gyfres o fapiau rhyng-gysylltiedig ar y we sydd, gyda'i gilydd, yn ffurfio atlas. Mae'n offeryn sy'n gallu helpu defnyddwyr i archwilio sut y mae gwydnwch ecosystemau yn amrywio ledled Cymru a deall y rhesymau sylfaenol dros yr amrywiaeth hwn. Gellir ei ddefnyddio i gefnogi a gwella'r broses o wneud penderfyniadau ynghylch rheoli adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy, a’r buddsoddiad ynddo.

Mae CuRVe yn golygu Gwerth Cymharol Cyfredol (Current Relative Value) gwydnwch ecosystemau. Yr Atlas yw'r cam cyntaf mewn prosiect arbrofol i ddatgelu gwerthoedd cymharol a phatrymau gofodol gwydnwch ecosystemau ar raddfa tirwedd ar gyfer Cymru.

Mae'r offeryn yn dod â mathau gwahanol o ddata gofodol am ein hecosystemau at ei gilydd er mwyn darparu mewnwelediadau i wydnwch ecosystemau. Gall defnyddwyr weld gwybodaeth am wydnwch cyffredinol ecosystemau mewn ardal benodol a gwybodaeth am briodoleddau ecosystem fel amrywiaeth, maint, cysylltedd a chyflwr sy'n sail i'r gwydnwch hwn.

Mae'r offeryn yn caniatáu i ddefnyddwyr ddewis y raddfa ofodol berthnasol sydd o ddiddordeb iddynt, gan amrywio o raddfa grid 1km i raddfa ar hyd y wlad.

Attribution statement: Contains Natural Resources Wales information © Natural Resources Wales and Database Right. All rights Reserved. Contains Ordnance Survey Data. Ordnance Survey Licence number 100019741. Crown Copyright and Database Right. Contains data supplied by Natural Environment Research Council.


Diweddariad diwethaf
Ebrill 2021


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Adaptability_HabitatRecoveryPeriod)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Adaptability_HabitatRecoveryPeriod)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Adaptability_Overall)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Adaptability_Overall)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_INNS)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_INNS)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_Overall)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_Overall)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PosPlantIndicators)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PosPlantIndicators)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PressureOnAir_Acidification)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PressureOnAir_Acidification)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PressureOnAir_OzoneAmmonia)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PressureOnAir_OzoneAmmonia)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_SACs)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_SACs)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_SoilErosionRisk)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_SoilErosionRisk)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_WaterQuality)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_WaterQuality)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_EcologicalNetworks)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_EcologicalNetworks)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_FeatureLength)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_FeatureLength)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_Overall)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_Overall)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_RiverModifications)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_RiverModifications)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_Overall)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_Overall)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_SemiNaturalHabitats)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_SemiNaturalHabitats)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_SSSIs)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_SSSIs)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_Topographic)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_Topographic)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Ecosystem_Resilience_Overall)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Ecosystem_Resilience_Overall)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_Overall)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_Overall)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_PatchDynamics)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_PatchDynamics)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_SemiNaturalHabitats)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_SemiNaturalHabitats)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Adaptability_HabitatRecoveryPeriod&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Adaptability_HabitatRecoveryPeriod&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Adaptability_HabitatRecoveryPeriod&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Adaptability_HabitatRecoveryPeriod&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Adaptability_Overall&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Adaptability_Overall&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Adaptability_Overall&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Adaptability_Overall&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_INNS&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_INNS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_INNS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_INNS&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_Overall&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_Overall&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_Overall&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_Overall&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PosPlantIndicators&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PosPlantIndicators&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PosPlantIndicators&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PosPlantIndicators&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PressureOnAir_Acidification&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PressureOnAir_Acidification&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PressureOnAir_Acidification&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PressureOnAir_Acidification&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PressureOnAir_OzoneAmmonia&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PressureOnAir_OzoneAmmonia&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PressureOnAir_OzoneAmmonia&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_PressureOnAir_OzoneAmmonia&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_SACs&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_SACs&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_SACs&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_SACs&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_SoilErosionRisk&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_SoilErosionRisk&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_SoilErosionRisk&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_SoilErosionRisk&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_WaterQuality&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_WaterQuality&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_WaterQuality&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Condition_WaterQuality&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_EcologicalNetworks&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_EcologicalNetworks&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_EcologicalNetworks&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_EcologicalNetworks&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_FeatureLength&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_FeatureLength&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_FeatureLength&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_FeatureLength&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_Overall&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_Overall&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_Overall&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_Overall&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_RiverModifications&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_RiverModifications&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_RiverModifications&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Connectivity_RiverModifications&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_Overall&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_Overall&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_Overall&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_Overall&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_SemiNaturalHabitats&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_SemiNaturalHabitats&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_SemiNaturalHabitats&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_SemiNaturalHabitats&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_SSSIs&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_SSSIs&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_SSSIs&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_SSSIs&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_Topographic&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_Topographic&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_Topographic&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Diversity_Topographic&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Ecosystem_Resilience_Overall&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Ecosystem_Resilience_Overall&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Ecosystem_Resilience_Overall&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Ecosystem_Resilience_Overall&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_Overall&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_Overall&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_Overall&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_Overall&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_PatchDynamics&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_PatchDynamics&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_PatchDynamics&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_PatchDynamics&outputFormat=SHAPE-ZIP
GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_SemiNaturalHabitats&outputFormat=application%2Fjson
GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_SemiNaturalHabitats&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_SemiNaturalHabitats&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_CuRVe_Extent_SemiNaturalHabitats&outputFormat=SHAPE-ZIP