Cerbydau sydd wedi dod i ddiwedd eu hoes – Cyfleusterau Triniaeth Awdurdodedig

Cyfoeth Naturiol Cymru

Safleoedd cerbydau sydd wedi dod i ddiwedd eu hoes sy'n gallu bodloni'r safonau gofynnol yn y Gyfarwyddeb Cerbydau sydd wedi dod i Ddiwedd eu Hoes ar gyfer dadlygru cerbydau. Gall safleoedd awdurdodedig gael mynediad at gynllun Tystysgrif Ddinistrio'r DVLA. Nid yw hepgoriad o'r set ddata hon o anghenraid yn golygu nad yw safle'n bodloni safonau'r Gyfarwyddeb Cerbydau sydd wedi dod i Ddiwedd eu Hoes ar gyfer Cyfleuster Triniaeth Awdurdodedig. Gallai hepgoriad olygu'r canlynol:

- nid yw gweithredwr y safle am geisio achrediad am fynediad at gynlluniau achredu ffurfiol trwy asesiad Cyfarwyddeb Cerbydau sydd wedi dod i Ddiwedd eu Hoes, neu

- nid yw'r asiantaeth wedi asesu'r safle hwn eto, neu

- mae'n bosibl bod y safle wedi cael ei asesu ac wedi methu â bodloni'r safonau gofynnol er efallai bod y safle'n addas i ddibenion eraill.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Gwastraff Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-sd503bc4bc724dfc9