Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru)

Llywodraeth Cymru

Rheoliadau Asesu'r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2007 yw'r unig reoliad sy'n rhoi rheolaeth dros golli cynefinoedd lled-naturiol heb eu dynodi yn sgil gwaith gwella amaethyddol yng Nghymru. Diben y Rheoliad yw caniatáu prosiectau amaethyddol nad ydynt yn cael effaith arwyddocaol ar yr amgylchedd a sicrhau ar yr un pryd fod tir ac iddo bwysigrwydd amgylcheddol, hanesyddol neu ddiwylliannol arwyddocaol yn cael ei warchod.


Dangos Rhaglen
Diweddariad diwethaf
Chwefror 2020