Cyfarwyddeb Sŵn Amgylcheddol 2012

Llywodraeth Cymru

Roedd gofyn i Lywodraeth Cymru o dan y Gyfarwyddeb Sŵn Amgylcheddol baratoi mapiau sŵn yn 2012 ar gyfer priffyrdd, prif reilffyrdd a heolydd, rheilffyrdd a diwydiant mewn crynodrefi. Mae’r pecyn data hwn yn cynnwys yr holl ffiniau lefelau sain a gyfrifwyd yn 2012, mewn bandiau o 5 desibel “wedi’u pwysoli ag A”. Ceir ynddo ddata gofodol hefyd am y ffynonellau gafodd eu modelu (y priffyrdd, y prif reilffyrdd, crynodrefi a safleoedd diwydiannol mewn crynodrefi) ac ardaloedd dynodedig sy’n berthnasol i gynlluniau gweithredu ar sŵn. Mae’r mapiau ar fin cael eu hadolygu ac efallai y caiff rhai eu hadolygu yn 2017.

Pwysig: (1) Er bod y Gyfarwyddeb yn eu disgrifio fel mapiau sŵn, byddai mapiau sain yn enw cywirach. Mae’r term sŵn yn cyfeirio at sain diangen neu niweidiol. (2) Amcangyfrifon, nid mesuriadau yw’r gwerthoedd a dylid eu trin yn ofalus mewn cysylltiad â lleoliadau penodol. (3) Mae ymateb pobl i sŵn diwydiannol yn dibynnu’n fawr ar natur y sain sy’n cael ei glywed a faint ohono y mae traffig ffyrdd yn ei guddio. Nid yw’r mapiau sŵn diwydiannol yn adlewyrchu’r ffactorau hyn sy’n golygu mai ychydig o werth ymarferol sydd iddynt i reoleiddwyr.

Mae mwy o manylion ar gael ymaDisgrifiad Math Diweddbwynt
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - priffyrdd (LA10, 18h) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_mrd_l1018)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - ffyrdd mewn crynodrefi (Lday) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_ard_lday)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - ffyrdd mewn crynodrefi (L10, 18h) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_ard_l1018)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - ffyrdd mewn crynodrefi (Lden) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_ard_lden)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - ffyrdd mewn crynodrefi (Levening) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_ard_leve)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - ffyrdd mewn crynodrefi (Lnight) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_ard_lngt)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - ffyrdd mewn crynodrefi (LAeq, 16h) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_ard_lq16)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - rheilffyrdd mewn crynodrefi (Lday) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_arl_lday)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - rheilffyrdd mewn crynodrefi (Lden) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_arl_lden)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - rheilffyrdd mewn crynodrefi (Leve) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_arl_leve)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - rheilffyrdd mewn crynodrefi (Lnight) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_arl_lngt)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - rheilffyrdd mewn crynodrefi (LAeq, 16h) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_arl_lq16)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - rheilffyrdd mewn crynodrefi (LAeq, 18h) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_arl_lq18)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - rheilffyrdd mewn crynodrefi (LAeq, 6h) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_arl_lq6)
Sŵn diwydiannol (dB) - diwydiant mewn crynodrefi (Lday) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_ind_lday)
Sŵn diwydiannol (dB) - diwydiant mewn crynodrefi (Lden) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_ind_lden)
Sŵn diwydiannol (dB) - diwydiant mewn crynodrefi (Leve) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_ind_leve)
Sŵn diwydiannol (dB) - diwydiant mewn crynodrefi (Lnight) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_ind_lngt)
Sŵn diwydiannol (dB) - diwydiant mewn crynodrefi (LAeq, 16h) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_ind_lq16)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - priffyrdd (Lday) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_mrd_lday)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - priffyrdd (Lden) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_mrd_lden)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - priffyrdd (Levening) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_mrd_leve)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - priffyrdd (Lnight) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_mrd_lngt)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - priffyrdd (LAeq, 16h) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_mrd_lq16)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - prif reilffyrdd (Lday) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_mrl_lday)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - prif reilffyrdd (Lden) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_mrl_lden)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - prif reilffyrdd (Levening) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_mrl_leve)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - prif reilffyrdd (Lnight) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_mrl_lngt)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - prif reilffyrdd (LAeq, 16h) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_mrl_lq16)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - prif reilffyrdd (LAeq, 6h) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_mrl_lq6)
Ardaloedd Blaenoriaeth Cynlluniau Gweithredu ynghylch Sŵn – Ffyrdd WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_priorityareas_roads)
Ardaloedd Blaenoriaeth Cynlluniau Gweithredu ynghylch Sŵn – Rheilffyrdd WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_priorityareas_railways)
Cynlluniau Gweithredu ynghylch Sŵn – Priffyrdd WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_majorroadsr2)
Cynllun Gweithredu ynghylch Sŵn - Ardaloedd tawel WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_quietareas)
Cynllun Gweithredu ynghylch Sŵn - Ardaloedd Diwydiant WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_r2industrylocations)
Cynllun Gweithredu ynghylch Sŵn - Crynodrefi WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_uk_w_agg_areas_2015)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - prif reilffyrdd (LAeq, 18h) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:NAP_mrl_lq18)
Ardalau Rheoli Ansawdd Aer WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:aqmas)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - priffyrdd (LA10, 18h) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_mrd_l1018)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - ffyrdd mewn crynodrefi (Lday) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_ard_lday)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - ffyrdd mewn crynodrefi (L10, 18h) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_ard_l1018)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - ffyrdd mewn crynodrefi (Lden) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_ard_lden)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - ffyrdd mewn crynodrefi (Levening) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_ard_leve)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - ffyrdd mewn crynodrefi (Lnight) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_ard_lngt)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - ffyrdd mewn crynodrefi (LAeq, 16h) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_ard_lq16)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - rheilffyrdd mewn crynodrefi (Lday) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_arl_lday)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - rheilffyrdd mewn crynodrefi (Lden) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_arl_lden)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - rheilffyrdd mewn crynodrefi (Leve) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_arl_leve)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - rheilffyrdd mewn crynodrefi (Lnight) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_arl_lngt)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - rheilffyrdd mewn crynodrefi (LAeq, 16h) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_arl_lq16)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - rheilffyrdd mewn crynodrefi (LAeq, 18h) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_arl_lq18)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - rheilffyrdd mewn crynodrefi (LAeq, 6h) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_arl_lq6)
Sŵn diwydiannol (dB) - diwydiant mewn crynodrefi (Lday) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_ind_lday)
Sŵn diwydiannol (dB) - diwydiant mewn crynodrefi (Lden) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_ind_lden)
Sŵn diwydiannol (dB) - diwydiant mewn crynodrefi (Leve) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_ind_leve)
Sŵn diwydiannol (dB) - diwydiant mewn crynodrefi (Lnight) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_ind_lngt)
Sŵn diwydiannol (dB) - diwydiant mewn crynodrefi (LAeq, 16h) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_ind_lq16)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - priffyrdd (Lday) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_mrd_lday)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - priffyrdd (Lden) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_mrd_lden)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - priffyrdd (Levening) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_mrd_leve)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - priffyrdd (Lnight) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_mrd_lngt)
Sŵn traffig ffyrdd (dB) - priffyrdd (LAeq, 16h) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_mrd_lq16)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - prif reilffyrdd (Lday) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_mrl_lday)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - prif reilffyrdd (Lden) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_mrl_lden)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - prif reilffyrdd (Levening) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_mrl_leve)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - prif reilffyrdd (Lnight) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_mrl_lngt)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - prif reilffyrdd (LAeq, 16h) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_mrl_lq16)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - prif reilffyrdd (LAeq, 6h) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_mrl_lq6)
Ardaloedd Blaenoriaeth Cynlluniau Gweithredu ynghylch Sŵn – Ffyrdd WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_priorityareas_roads)
Ardaloedd Blaenoriaeth Cynlluniau Gweithredu ynghylch Sŵn – Rheilffyrdd WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_priorityareas_railways)
Cynlluniau Gweithredu ynghylch Sŵn – Priffyrdd WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_majorroadsr2)
Cynllun Gweithredu ynghylch Sŵn - Ardaloedd tawel WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_quietareas)
Cynllun Gweithredu ynghylch Sŵn - Ardaloedd Diwydiant WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_r2industrylocations)
Cynllun Gweithredu ynghylch Sŵn - Crynodrefi WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_uk_w_agg_areas_2015)
Sŵn Rheilffyrdd (dB) - prif reilffyrdd (LAeq, 18h) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:NAP_mrl_lq18)
Ardalau Rheoli Ansawdd Aer WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:aqmas)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall http://lle.gov.wales/downloads/wg/EnvironmentalNoiseMapping-shp.zip