Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol – Safleoedd Diwydiannol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol, ymysg pethau eraill, sy'n gweithredu Cyfarwyddeb Atal a Rheoli Llygredd mewn ffordd Integredig (EC/61/96) yng Nghymru a Lloegr. Caiff cyfleusterau dan y ddeddfwriaeth hon eu hadnabod fel ‘gweithfeydd’ ac, yn gyffredinol, maent yn gollwng yn sylweddol i aer, tir neu ddŵr, neu'n cynnal gweithgareddau rheoli gwastraff penodol ar raddfa fwy. Mae'r set ddata hon yn cynnwys pob safle Diwydiant Proses dan reolaeth y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol a rhai gweithgareddau gwastraff mwy. Caiff cyfleusterau gwastraff llai eraill eu hadnabod fel 'Gweithrediadau Gwastraff' (a oedd yn cael eu hadnabod yn flaenorol fel Trwyddedau Rheoli Gwastraff) ac maent yn gynwysedig mewn set ddata ar wahân.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Gwastraff Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-seb795ca50d44b06b