Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol – Safleoedd Gwastraff

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae trwydded rheoli gwastraff yn ddogfen gyfreithiol a gyhoeddir dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990. Mae trwydded yn awdurdodi trin, cadw neu waredu gwastraff yn y tir neu arno. Unwaith i ni gyflwyno trwydded, ni ellir newid y gweithgareddau na'r ardal o dir oni bai bod y drwydded yn cael ei haddasu. Daeth y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol, sy'n rheoleiddio safleoedd gwastraff, i rym ar 6 Ebrill 2008 ac maent yn cyfuno nifer o drefnau trwyddedu cynharach.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Gwastraff Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s1102605d41b4dc38