Digwyddiadau Llygredd Amgylcheddol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata hon yn cynnwys manylion digwyddiadau o lygredd mae CNC yn cael eu hysbysu amdanynt. Dim ond digwyddiadau diogelu amgylcheddol sydd wedi cael eu cadarnhau ac sydd wedi cau sy'n cael eu cynnwys, lle mae'r lefel o effaith amgylcheddol naill ai yng Nghategori 1 (mawr) neu Gategori 2 (sylweddol) ar o leiaf un cyfrwng (h.y. dŵr, tir neu aer).

Lle mae'r data hwn yn dangos digwyddiad ar safle neu eiddo arbennig, ni ddylid casglu o anghenraid mai'r safle neu'r perchennog oedd yn gyfrifol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Gwastraff Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-seea69b1c10149108