Ceisiadau am Drwydded Cwympo Coed

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dylai unrhyw un sy'n dymuno cwympo coed sicrhau bod trwydded neu ganiatâd o dan gynllun grant wedi’i gymeradwyo gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) cyn i unrhyw gwympo ddigwydd, neu fod un o'r eithriadau’n berthnasol. Fel arfer, mae angen i'r ymgeisydd gael caniatâd gan CNC i gwympo coed sy’n tyfu. Fel arfer, rhoddir hyn ar ffurf Trwydded Torri Coed neu gymeradwyaeth dan Gynllun Penodi. Mae’r set ddata hon yn gofnod o'r holl geisiadau am Drwyddedau Cwympo Coed a gymeradwywyd yng Nghymru a'r math o drwydded a gymeradwywyd.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
16 March 2021

I'w weld dan
Coedwigaeth Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_FELLING_LICENCE_APPLICATIONS)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_FELLING_LICENCE_APPLICATIONS)