Map Llifogydd: Ardaloedd sy’n Elwa ar Amddiffynfeydd Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Disodlwyd y set ddata hon ag un newydd, Ardaloedd sy'n Elwa ar Amddiffynfeydd rhag Llifogydd, a ddangosir ar fap Asesiad Perygl Llifogydd Cymru ac mae ar gael yma

Mae fersiwn wedi'i harchifo o'r Map Llifogydd: Ardaloedd sy'n Elwa ar Amddiffynfeydd rhag Llifogydd ar gael yn uniongyrchol gan Cyfoeth Naturiol Cymru (opendata@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk).


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol