Ardaloedd Perygl Llifogydd (Cylch 2)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ardaloedd Perygl Llifogydd Cylch 2 yw'r cymunedau hynny yng Nghymru lle mae'r peryglon llifogydd mwyaf sylweddol yn bodoli ar draws pob ffynhonnell perygl llifogydd. Cawson nhw eu nodi at ddiben yr ail Asesiad Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd o dan Reoliadau Perygl Llifogydd 2009. Pennwyd y trothwy ar gyfer cymunedau sydd mewn perygl sylweddol o lifogydd gan Lywodraeth Cymru gyda mewnbwn gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (sy’n cynrychioli'r Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol).

Nodwyd Ardaloedd Perygl Llifogydd Cylch 2 ym mis Rhagfyr 2018 ac maent yn disodli Ardaloedd Perygl Llifogydd Cylch 1.

Am wybodaeth ychwanegol am Ardaloedd Perygl Llifogydd, ewch i adroddiadau’r Asesiad Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd sydd ar gael ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru (a welir yma).

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
GeoJSON https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s553e183ef27412bb