Ardaloedd Storio Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Ardaloedd Storio Llifogydd yn dangos yr ardaloedd hynny sy'n gweithredu fel cronfa gydbwyso, basn storio dŵr neu gronbwll. Eu diben yw gwanhau brig llifogydd sy'n cyrraedd i lefel lif y gall gael ei derbyn gan y sianel i lawr yr afon. Gallant hefyd oedi amseru brig llifogydd er mwyn i'w cyfaint gael ei ryddhau dros gyfnod hirach o amser.

Ychwanegir Ardaloedd Storio Llifogydd na ddangosir eto yn raddol wrth i ragor o wybodaeth ddod ar gael.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl.

 


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOODMAP_FLOOD_STORAGE)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_FLOODMAP_FLOOD_STORAGE)