Creu Coetir Glastir - Haenau Sensitif - Cynefinoedd â blaenoriaeth

Llywodraeth Cymru

 Defnyddiodd ecolegwyr coetir a glaswelltir Cyfoeth Naturiol Cymru y data digidol Cam 1 a etifeddwyd ganddynt o Arolwg Cynefinoedd Cymru Cyngor Cefn Gwlad Cymru; data digidol Cam 2 Arolwg Glaswelltir Tir Isel Cymru; data Nodweddion Cam 2 Arolwg Mawndir Tir Isel Cymru; map cynefinoedd Glaswelltir Calaminaraidd Atodiad 1; data Ffyngau Glaswelltir Glastir; a choetiroedd y frân goesgoch i nodi ardaloedd sensitif.

 


Diweddariad diwethaf
2014


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:GWC_NRW_SensitiveHabitats)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:GWC_NRW_SensitiveHabitats)