Finiau Tir Glastir o dan gontract

Llywodraeth Cymru

Beth yw diben y syllwr ar-lein?

Defnyddir y syllwr ar-lein yw rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd a phob sefydliad amgylcheddol perthnasol a bydd yn darparu gwybodaeth gyffredinol ynghylch contractau Glastir.

Lleoliadau Ffiniau Tir Glastir o dan gontract:

Am wybodaeth ynghylch y tir sydd wedi'i nodi o fewn cynllun Glastir, defnyddiwch y ddolen at wefan Lle a ddarperir isod. Bydd y ddolen hon yn galluogi ichi nodi tir sydd o dan Gontract Glastir a'r math o gontract sydd. Darperir gwybodaeth am y contractau / cynlluniau canlynol:

  • Glastir Sylfaenol ac Uwch Cyfun
  • Glastir Sylfaenol
  • Glastir Organig
  • Glastir – Creu Coetir
  • Glastir Tir Comin 

Mae amcanion a gofynion pob un o'r cynlluniau sydd wedi'u rhestru i'w cael drwy ddefnyddio'r tabiau ar ochr chwith y dudalen hon.

Ceir rhagor o wybodaeth am Glastir yma:

Roedd y data yn gywir amser llawrlwytho a bydd y data yn cael ei ddiweddaru’n gyfnodol - Mehefin 2018


Dangos Rhaglen
Diweddariad diwethaf
Gorffennaf 2018

Trwydded
PSMA

I'w weld dan
Amgylchedd Amaeth Rhaglen