Cofrestriadau Gwastraff Peryglus gyda Chod Dosbarthiad Diwydiannol (SIC)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Rheoliadau Gwastraff Peryglus 2005 yn gofyn bod unrhyw un sy'n cynhyrchu neu'n cadw gwastraff peryglus ar unrhyw safle yng Nghymru'n cofrestru'r safle gyda Cyfoeth Naturiol Cymru bob blwyddyn, os nad yw cyfanswm y gwastraff peryglus yn llai na 500kg bob blwyddyn. Mae 'na gofrestr gyhoeddus ar-lein ble gellir chwilio'r cofrestriadau sy'n dangos enw'r busnes, cyfeirnod y cofrestriad, cyfeiriad, cod post, dyddiad cychwyn y cofrestriad a'r dyddiad y daw'r cofrestriad i ben. Mae'r set ddata'n cynnwys cofrestriadau byw.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Gwastraff Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s4a5023b1d8048d1b