Prif Ddangoswyr Hanesyddol Asesiad Ansawdd Cyffredinol o Gyrsiau Dŵr

Cyfoeth Naturiol Cymru

Y cynllun Prif Ddangosydd Asesiad Ansawdd Cyffredinol oedd y dangosydd cenedlaethol ar gyfer ansawdd dŵr mewn afonydd a chamlesi. Cafodd ei gynllunio i ddarparu asesiad cywir a chyson o gyflwr ansawdd dŵr a sut mae'n newid dros amser. Roedd yr asesiadau hyn ar gyfer olion biolegol, cemegol a maetholion ac fe'u cynhaliwyd ar gyfer darnau afon ar wahân. Mae hwn bellach yn set ddata statig a 2009 oedd blwyddyn derfynol y cynllun.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s75a5853402c419c8