Safleoedd Tirlenwi Hanesyddol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Safleoedd Tirlenwi Hanesyddol yn set ddata ofodol. Mae'r rhain yn safleoedd tirlenwi sydd wedi cael eu cymryd oddi ar y Safleoedd Tirlenwi Awdurdodedig pan fydd statws y drwydded gwastraff yn newid naill ai i:

- Drwydded wedi darfod: Roedd rhai trwyddedau dan reolaeth Deddf Rheoli Llygredd 1974 yn gyfyngedig gan amser ac yn darfod ar ddyddiad penodol yn y drwydded.

- Trwydded wedi'i dirymu: Lle mae trwydded wedi cael ei dirymu'n llwyr ac nid yw mewn grym mwyach; neu

- Trwydded wedi’i hildio: Mae'r gweithredwr wedi ildio'r drwydded yn llwyddiannus ac nad yw mewn grym bellach.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Gwastraff Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_Historic_Landfill_Sites)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_Historic_Landfill_Sites)