Amcanion Ansawdd Afon Hynafol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Roedd y dosbarthiad Amcanion Ansawdd Afon (RQO) yn cael ei ddefnyddio i gynllunio gwelliannau mewn ansawdd dŵr tan 2006 pan orffennodd y cynllun.   Roedd RQOau yn cael eu rhoi i afonydd mawr (yn ddibynnol ar lif yr afon). Roedd samplau cemegol yn cael eu cymryd 12 gwaith y flwyddyn. Byddai unrhyw fethiannau yn ansawdd yr afon, eu rhesymau a'r gweithrediadau i'w rhoi ar waith, yn cael eu storio mewn tablau gwahanol. Daeth y cynllun dosbarthu RQO i ben yn niwedd 2006, ac mae bellach yn dabl sefydlog na ellir ei ddiweddaru.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s1acc3cfa4e7404aa