Trwyddedau Ynni Dŵr

Cyfoeth Naturiol Cymru

Trwyddedau a gyflwynir ar gyfer safleoedd cynhyrchu ynni dŵr. Mae CNC yn asesu a thrwyddedu cynlluniau ynni dŵr ar gyfer y dŵr a dynnir ganddynt ac i amddiffyn yr amgylchedd lleol a’r amgylchedd ehangach; gall hyn ofyn am gyflwyno un neu gyfuniad o drwyddedau Tynnu Dŵr, Cronni Dŵr a Throsglwyddo Dŵr yn dibynnu ar y cynllun/safle. Mae'r set ddata hon yn cynnwys manylion y trwyddedau a gyflwynir ar gyfer cynlluniau ynni dŵr newydd, amrywiol neu adnewyddedig.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s6447cf4eb9a49bda