Rhestr o Gyfleusterau Gwastraff Mwyngloddio wedi’u Cau

Cyfoeth Naturiol Cymru

Yn unol â’r Gyfarwyddeb Gwastraff Mwyngloddio Ewropeaidd (2006/21 / EC) mae’n ofynnol i aelod wladwriaethau greu rhestr o’r cyfleusterau gwastraff mwyngloddio sydd wedi cau neu wedi'u gadael yn wag ac sy'n achosi effeithiau amgylcheddol difrifol, ac i sicrhau bod y rhestr hon ar gael i'r cyhoedd. Mae cyfleusterau gwastraff yn golygu unrhyw ardal a ddynodwyd ar gyfer crynhoi neu ollwng gwastraff echdynnol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Gwastraff Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_MINING_WASTE_CLOSED_SITES)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_MINING_WASTE_CLOSED_SITES)