Cadwch Gymru'n Daclus

Llywodraeth Cymru

Datganiad gwefan: Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn credu bod modd cael ‘Cymru lân a thaclus' drwy newid agweddau pobl fel nad ydynt yn cyfrannu at weithgareddau sy'n cael effaith negyddol ar eu hamgylchedd lleol. Mae nifer o weithgareddau'n effeithio ar ansawdd yr amgylchedd lleol ac, i ddechrau, mae Cadwch Gymru'n Daclus yn canolbwyntio ar faterion fel sbwriel, tipio anghyfreithlon a baw cwn. Fodd bynnag, mae Cadwch Gymru'n Daclus yn cydnabod bod problemau eraill fel graffiti, codi posteri ymhobman a dympio cerbydau hefyd yn amharu ar ansawdd yr amgylchedd lleol.


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Anhysbys
I'w weld dan
Amgylchedd Gwastraff Gwefan

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
See the Beach Map Viewer Amrywiol / arall https://www.keepwalestidy.cymru/our-beaches