Byrddau Iechyd Lleol

Llywodraeth Cymru

Ffiniau Byrddau Iechyd Lleol y GIG yng Ngymru. Mae ad-drefnu GIG Cymru, a ddaeth i rym ar 1 Hydref 2009, wedi creu sefydliadau iechyd lleol unigol sy’n gyfrifol am gyflwyno’r holl wasanaethau gofal iechyd mewn ardal ddaearyddol, yn hytrach na’r system Ymddiriedolaeth a Bwrdd Iechyd Lleol oedd yn bodoli cyn hynny. Mae’r GIG bellach yn cyflwyno gwasanaethau trwy saith Bwrdd Iechyd Lleol a thri Ymddiriedolaeth GIG yng Nghymru.  


Diweddariad diwethaf
22 June 2017


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Byrddau Iechyd Lleol WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:local_health_boards)
Byrddau Iechyd Lleol WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:local_health_boards)
BILl ar ôl Ebr 2019 (Marc Distyll) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:local_health_boards_low_water_mark_post_apr_2019)
BILl cyn Ebr 2019 (Marc Distyll) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:local_health_boards_low_water_mark_pre_apr_2019)
BILl ar ôl Ebr 2019 (Marc Penllanw) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:local_health_boards_high_water_mark_post_apr_2019)
BILl cyn Ebr 2019 (Marc Penllanw) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:local_health_boards_high_water_mark_pre_apr_2019)
BILl ar ôl Ebr 2019 (Marc Penllanw) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:local_health_boards_high_water_mark_post_apr_2019)
BILl ar ôl Ebr 2019 (Marc Distyll) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:local_health_boards_low_water_mark_post_apr_2019)
BILl cyn Ebr 2019 (Marc Penllanw) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:local_health_boards_high_water_mark_pre_apr_2019)
BILl cyn Ebr 2019 (Marc Distyll) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/wg (inspire-wg:local_health_boards_low_water_mark_pre_apr_2019)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Byrddau Iechyd Lleol Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/LocalHealthBoards.zip
Byrddau Iechyd Lleol GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/LocalHealthBoards.json
Byrddau Iechyd Lleol KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/LocalHealthBoards.kml
Byrddau Iechyd Lleol GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/LocalHealthBoards.gml
TopoJSON Syml TopoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/LocalHealthBoards_Simplified_TopoJSON.json
BILl ar ôl Ebr 2019 (Marc Penllanw) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:local_health_boards_high_water_mark_post_apr_2019&outputFormat=application%2Fjson
BILl ar ôl Ebr 2019 (Marc Penllanw) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:local_health_boards_high_water_mark_post_apr_2019&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
BILl ar ôl Ebr 2019 (Marc Penllanw) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:local_health_boards_high_water_mark_post_apr_2019&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
BILl ar ôl Ebr 2019 (Marc Penllanw) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:local_health_boards_high_water_mark_post_apr_2019&outputFormat=SHAPE-ZIP
BILl ar ôl Ebr 2019 (Marc Distyll) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:local_health_boards_low_water_mark_post_apr_2019&outputFormat=application%2Fjson
BILl ar ôl Ebr 2019 (Marc Distyll) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:local_health_boards_low_water_mark_post_apr_2019&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
BILl ar ôl Ebr 2019 (Marc Distyll) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:local_health_boards_low_water_mark_post_apr_2019&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
BILl ar ôl Ebr 2019 (Marc Distyll) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:local_health_boards_low_water_mark_post_apr_2019&outputFormat=SHAPE-ZIP
BILl cyn Ebr 2019 (Marc Penllanw) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:local_health_boards_high_water_mark_pre_apr_2019&outputFormat=application%2Fjson
BILl cyn Ebr 2019 (Marc Penllanw) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:local_health_boards_high_water_mark_pre_apr_2019&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
BILl cyn Ebr 2019 (Marc Penllanw) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:local_health_boards_high_water_mark_pre_apr_2019&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
BILl cyn Ebr 2019 (Marc Penllanw) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:local_health_boards_high_water_mark_pre_apr_2019&outputFormat=SHAPE-ZIP
BILl cyn Ebr 2019 (Marc Distyll) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:local_health_boards_low_water_mark_pre_apr_2019&outputFormat=application%2Fjson
BILl cyn Ebr 2019 (Marc Distyll) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:local_health_boards_low_water_mark_pre_apr_2019&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
BILl cyn Ebr 2019 (Marc Distyll) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:local_health_boards_low_water_mark_pre_apr_2019&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
BILl cyn Ebr 2019 (Marc Distyll) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-wg:local_health_boards_low_water_mark_pre_apr_2019&outputFormat=SHAPE-ZIP