Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Cynefinoedd Morol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Fel rhan o ymrwymiad y DU i’r Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol yn 1992, y Confensiwn OSPAR a’r Ddeddf NERC, cafwyd nifer o fentrau er mwyn nodi’r rhywogaethau a’r cynefinoedd hynny y gallai eu poblogaethau yn y DU fod dan fygythiad, ac er mwyn creu cynlluniau i leihau’r bygythiadau hynny a chynnal bioamrywiaeth. Mae’r rhestr yn cynnwys holl flaenoriaethau Cynllun Gweithredu’r DU ar Fioamrywiaeth ar gyfer y môr, yn ogystal â chynefinoedd a rhywogaethau ychwanegol i adlewyrchu’r rheini y mae angen cymryd camau cadwraethol yn eu cylch yng Nghymru. Ar gyfer data pob rhywogaeth a chynefin, fe ddylai gynnwys map o’u dosbarthiad o amgylch arfordir Cymru a thestun ategol â gwybodaeth am eu hecoleg, eu prinder, eu gwarchodaeth ddeddfwriaethol, yr enghreifftiau ohonynt ar safleoedd statudol a’r bygythiadau y gwyddys amdanynt. Mae’r set ddata wedi’i llunio o gasgliad o setiau data sydd wedi’u diweddaru drwy’r blynyddoedd. Roedd y setiau data hyn yn ymwneud â rhywogaethau a chynefinoedd morol sydd o bwysigrwydd cadwraethol i Gymru.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata. Yn deillio’n rhannol o ddata a ddarparwyd o dan drwydded gan Arolwg Daearegol Prydain © NERC


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Section 7 Carbonate Reefs Polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_CARBONATE_REEF_POLY)
Section 7 Carbonate Reefs Polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_CARBONATE_REEF_POLY)
Section 7 Estuarine Rock Polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_EST_ROCK)
Section 7 Estuarine Rock Polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_EST_ROCK)
Section 7 Estuarine Rock Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_ESTUARY_ROCK_POINT)
Section 7 Estuarine Rock Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_ESTUARY_ROCK_POINT)
Section 7 Intertidal Underboulder Polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_INT_BOULDER)
Section 7 Intertidal Underboulder Polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_INT_BOULDER)
Section 7 Intertidal Underboulder Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_INT_UNDERBOULDER_POINT)
Section 7 Intertidal Underboulder Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_INT_UNDERBOULDER_POINT)
Section 7 Musculus Discors Green crenella Beds Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_MDISCORS_POINT)
Section 7 Musculus Discors Green crenella Beds Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_MDISCORS_POINT)
Section 7 Mud habitats in deep water Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_DEEP_POINT)
Section 7 Mud habitats in deep water Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_DEEP_POINT)
Section 7 Mud habitats in deep water Polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_DEEP_WATER)
Section 7 Mud habitats in deep water Polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_DEEP_WATER)
Section 7 Sheltered Muddy Gravel Polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_GRAVEL)
Section 7 Sheltered Muddy Gravel Polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_GRAVEL)
Section 7 Sheltered Muddy Gravel Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_GRAVEL_POINT)
Section 7 Sheltered Muddy Gravel Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_GRAVEL_POINT)
Section 7 OSPAR Blue Mussel Beds Polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_BLUE_MUSSEL)
Section 7 OSPAR Blue Mussel Beds Polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_BLUE_MUSSEL)
Section 7 OSPAR Blue Mussel Beds Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_BLUE_MUSSEL_POINT)
Section 7 OSPAR Blue Mussel Beds Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_BLUE_MUSSEL_POINT)
Section 7 OSPAR Intertidal Mudflats Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_INT_MUD_POINT)
Section 7 OSPAR Intertidal Mudflats Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_INT_MUD_POINT)
Section 7 OSPAR Intertidal Mudflats Polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_INT_MUDFLATS)
Section 7 OSPAR Intertidal Mudflats Polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_INT_MUDFLATS)
Section 7 OSPAR Maerl Beds live Polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MEARLBEDS_LIVE)
Section 7 OSPAR Maerl Beds live Polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MEARLBEDS_LIVE)
Section 7 OSPAR Maerl Beds live and dead Polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MEARLBEDS_LIVE_DEAD)
Section 7 OSPAR Maerl Beds live and dead Polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MEARLBEDS_LIVE_DEAD)
Section 7 OSPAR Horse Mussel Modiolus Beds Polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MODIOLUS_BEDS)
Section 7 OSPAR Horse Mussel Modiolus Beds Polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MODIOLUS_BEDS)
Section 7 OSPAR Horse Mussel Modiolus Bed Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MODIOLUS_POINT)
Section 7 OSPAR Horse Mussel Modiolus Bed Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MODIOLUS_POINT)
OSPAR Potential Sabellaria spinulosa reef Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_P_SSPINULOSA_POINT)
OSPAR Potential Sabellaria spinulosa reef Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_P_SSPINULOSA_POINT)
OSPAR Sabellaria Spinulosa Reef Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SABELLARIA_SPIN_POINT)
OSPAR Sabellaria Spinulosa Reef Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SABELLARIA_SPIN_POINT)
Section 7 OSPAR Saline Lagoons Polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SALINE_LAGOON)
Section 7 OSPAR Saline Lagoons Polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SALINE_LAGOON)
Section 7 OSPAR Saltmarsh Polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SALTMARSH)
Section 7 OSPAR Saltmarsh Polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SALTMARSH)
Section 7 OSPAR Seagrass Beds Polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAGRASS)
Section 7 OSPAR Seagrass Beds Polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAGRASS)
Section 7 OSPAR Seagrass Beds Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAGRASS_POINT)
Section 7 OSPAR Seagrass Beds Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAGRASS_POINT)
OSPAR Seapens And Burrowing Megafauna Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAPEN_POINT)
OSPAR Seapens And Burrowing Megafauna Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAPEN_POINT)
Section 7 OSPAR Fragile Sponge and Anthozoans Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SPOUNGE_ANTH_POINT)
Section 7 OSPAR Fragile Sponge and Anthozoans Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SPOUNGE_ANTH_POINT)
Section 7 Peat Clay Exposures Polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY)
Section 7 Peat Clay Exposures Polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY)
Section 7 Peat Clay Exposures Phase 1 derived Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY_PH1)
Section 7 Peat Clay Exposures Phase 1 derived Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY_PH1)
Section 7 Peat Clay Exposures Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY_POINT)
Section 7 Peat Clay Exposures Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY_POINT)
Section 7 Honeycomb Worm Sabellaria alveolatat Reef polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SABELLARIA_ALV)
Section 7 Honeycomb Worm Sabellaria alveolatat Reef polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SABELLARIA_ALV)
Section 7 Honeycomb Worm Sabellaria alveolata Reef Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SABELLARIA_ALV_POINT)
Section 7 Honeycomb Worm Sabellaria alveolata Reef Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SABELLARIA_ALV_POINT)
Section 7 Tide Swept Channels Polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_TIDE_SWEEP_CHANNEL)
Section 7 Tide Swept Channels Polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_TIDE_SWEEP_CHANNEL)
Section 7 Carbonate Reefs Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_CARBONATE_REEF)
Section 7 Carbonate Reefs Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_CARBONATE_REEF)
Section 7 Mixed Muddy Sediments Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_MIXED_MUDDY_SEDIMENTS_POINT)
Section 7 Mixed Muddy Sediments Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_MIXED_MUDDY_SEDIMENTS_POINT)
Section 7 Mixed Muddy Sediments Polygon WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_MIXED_MUDDY_SEDIMENTS_POLY)
Section 7 Mixed Muddy Sediments Polygon WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_MIXED_MUDDY_SEDIMENTS_POLY)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Section 7 Carbonate Reefs Polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_CARBONATE_REEF_POLY&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Carbonate Reefs Polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_CARBONATE_REEF_POLY&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Carbonate Reefs Polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_CARBONATE_REEF_POLY&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Carbonate Reefs Polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_CARBONATE_REEF_POLY&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Estuarine Rock Polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_EST_ROCK&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Estuarine Rock Polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_EST_ROCK&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Estuarine Rock Polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_EST_ROCK&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Estuarine Rock Polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_EST_ROCK&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Estuarine Rock Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_ESTUARY_ROCK_POINT&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Estuarine Rock Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_ESTUARY_ROCK_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Estuarine Rock Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_ESTUARY_ROCK_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Estuarine Rock Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_ESTUARY_ROCK_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Intertidal Underboulder Polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_INT_BOULDER&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Intertidal Underboulder Polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_INT_BOULDER&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Intertidal Underboulder Polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_INT_BOULDER&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Intertidal Underboulder Polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_INT_BOULDER&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Intertidal Underboulder Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_INT_UNDERBOULDER_POINT&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Intertidal Underboulder Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_INT_UNDERBOULDER_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Intertidal Underboulder Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_INT_UNDERBOULDER_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Intertidal Underboulder Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_INT_UNDERBOULDER_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Musculus Discors Green crenella Beds Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MDISCORS_POINT&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Musculus Discors Green crenella Beds Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MDISCORS_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Musculus Discors Green crenella Beds Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MDISCORS_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Musculus Discors Green crenella Beds Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MDISCORS_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Mud habitats in deep water Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_DEEP_POINT&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Mud habitats in deep water Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_DEEP_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Mud habitats in deep water Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_DEEP_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Mud habitats in deep water Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_DEEP_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Mud habitats in deep water Polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_DEEP_WATER&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Mud habitats in deep water Polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_DEEP_WATER&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Mud habitats in deep water Polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_DEEP_WATER&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Mud habitats in deep water Polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_DEEP_WATER&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Sheltered Muddy Gravel Polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_GRAVEL&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Sheltered Muddy Gravel Polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_GRAVEL&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Sheltered Muddy Gravel Polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_GRAVEL&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Sheltered Muddy Gravel Polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_GRAVEL&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Sheltered Muddy Gravel Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_GRAVEL_POINT&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Sheltered Muddy Gravel Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_GRAVEL_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Sheltered Muddy Gravel Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_GRAVEL_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Sheltered Muddy Gravel Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MUD_GRAVEL_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 OSPAR Blue Mussel Beds Polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_BLUE_MUSSEL&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 OSPAR Blue Mussel Beds Polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_BLUE_MUSSEL&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 OSPAR Blue Mussel Beds Polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_BLUE_MUSSEL&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 OSPAR Blue Mussel Beds Polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_BLUE_MUSSEL&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 OSPAR Blue Mussel Beds Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_BLUE_MUSSEL_POINT&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 OSPAR Blue Mussel Beds Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_BLUE_MUSSEL_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 OSPAR Blue Mussel Beds Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_BLUE_MUSSEL_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 OSPAR Blue Mussel Beds Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_BLUE_MUSSEL_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 OSPAR Intertidal Mudflats Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_INT_MUD_POINT&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 OSPAR Intertidal Mudflats Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_INT_MUD_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 OSPAR Intertidal Mudflats Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_INT_MUD_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 OSPAR Intertidal Mudflats Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_INT_MUD_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 OSPAR Intertidal Mudflats Polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_INT_MUDFLATS&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 OSPAR Intertidal Mudflats Polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_INT_MUDFLATS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 OSPAR Intertidal Mudflats Polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_INT_MUDFLATS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 OSPAR Intertidal Mudflats Polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_INT_MUDFLATS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 OSPAR Maerl Beds live Polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MEARLBEDS_LIVE&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 OSPAR Maerl Beds live Polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MEARLBEDS_LIVE&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 OSPAR Maerl Beds live Polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MEARLBEDS_LIVE&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 OSPAR Maerl Beds live Polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MEARLBEDS_LIVE&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 OSPAR Maerl Beds live and dead Polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MEARLBEDS_LIVE_DEAD&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 OSPAR Maerl Beds live and dead Polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MEARLBEDS_LIVE_DEAD&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 OSPAR Maerl Beds live and dead Polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MEARLBEDS_LIVE_DEAD&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 OSPAR Maerl Beds live and dead Polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MEARLBEDS_LIVE_DEAD&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 OSPAR Horse Mussel Modiolus Beds Polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MODIOLUS_BEDS&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 OSPAR Horse Mussel Modiolus Beds Polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MODIOLUS_BEDS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 OSPAR Horse Mussel Modiolus Beds Polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MODIOLUS_BEDS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 OSPAR Horse Mussel Modiolus Beds Polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MODIOLUS_BEDS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 OSPAR Horse Mussel Modiolus Bed Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MODIOLUS_POINT&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 OSPAR Horse Mussel Modiolus Bed Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MODIOLUS_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 OSPAR Horse Mussel Modiolus Bed Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MODIOLUS_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 OSPAR Horse Mussel Modiolus Bed Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_MODIOLUS_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
OSPAR Potential Sabellaria spinulosa reef Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_P_SSPINULOSA_POINT&outputFormat=application%2Fjson
OSPAR Potential Sabellaria spinulosa reef Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_P_SSPINULOSA_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
OSPAR Potential Sabellaria spinulosa reef Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_P_SSPINULOSA_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
OSPAR Potential Sabellaria spinulosa reef Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_P_SSPINULOSA_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
OSPAR Sabellaria Spinulosa Reef Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SABELLARIA_SPIN_POINT&outputFormat=application%2Fjson
OSPAR Sabellaria Spinulosa Reef Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SABELLARIA_SPIN_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
OSPAR Sabellaria Spinulosa Reef Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SABELLARIA_SPIN_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
OSPAR Sabellaria Spinulosa Reef Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SABELLARIA_SPIN_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 OSPAR Saline Lagoons Polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SALINE_LAGOON&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 OSPAR Saline Lagoons Polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SALINE_LAGOON&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 OSPAR Saline Lagoons Polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SALINE_LAGOON&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 OSPAR Saline Lagoons Polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SALINE_LAGOON&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 OSPAR Saltmarsh Polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SALTMARSH&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 OSPAR Saltmarsh Polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SALTMARSH&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 OSPAR Saltmarsh Polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SALTMARSH&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 OSPAR Saltmarsh Polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SALTMARSH&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 OSPAR Seagrass Beds Polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAGRASS&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 OSPAR Seagrass Beds Polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAGRASS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 OSPAR Seagrass Beds Polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAGRASS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 OSPAR Seagrass Beds Polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAGRASS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 OSPAR Seagrass Beds Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAGRASS_POINT&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 OSPAR Seagrass Beds Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAGRASS_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 OSPAR Seagrass Beds Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAGRASS_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 OSPAR Seagrass Beds Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAGRASS_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
OSPAR Seapens And Burrowing Megafauna Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAPEN_POINT&outputFormat=application%2Fjson
OSPAR Seapens And Burrowing Megafauna Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAPEN_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
OSPAR Seapens And Burrowing Megafauna Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAPEN_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
OSPAR Seapens And Burrowing Megafauna Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SEAPEN_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 OSPAR Fragile Sponge and Anthozoans Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SPOUNGE_ANTH_POINT&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 OSPAR Fragile Sponge and Anthozoans Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SPOUNGE_ANTH_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 OSPAR Fragile Sponge and Anthozoans Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SPOUNGE_ANTH_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 OSPAR Fragile Sponge and Anthozoans Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SPOUNGE_ANTH_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Peat Clay Exposures Polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Peat Clay Exposures Polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Peat Clay Exposures Polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Peat Clay Exposures Polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Peat Clay Exposures Phase 1 derived Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY_PH1&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Peat Clay Exposures Phase 1 derived Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY_PH1&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Peat Clay Exposures Phase 1 derived Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY_PH1&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Peat Clay Exposures Phase 1 derived Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY_PH1&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Peat Clay Exposures Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY_POINT&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Peat Clay Exposures Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Peat Clay Exposures Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Peat Clay Exposures Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_PEAT_CLAY_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Honeycomb Worm Sabellaria alveolatat Reef polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SABELLARIA_ALV&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Honeycomb Worm Sabellaria alveolatat Reef polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SABELLARIA_ALV&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Honeycomb Worm Sabellaria alveolatat Reef polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SABELLARIA_ALV&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Honeycomb Worm Sabellaria alveolatat Reef polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SABELLARIA_ALV&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Honeycomb Worm Sabellaria alveolata Reef Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SABELLARIA_ALV_POINT&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Honeycomb Worm Sabellaria alveolata Reef Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SABELLARIA_ALV_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Honeycomb Worm Sabellaria alveolata Reef Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SABELLARIA_ALV_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Honeycomb Worm Sabellaria alveolata Reef Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SABELLARIA_ALV_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Tide Swept Channels Polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_TIDE_SWEEP_CHANNEL&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Tide Swept Channels Polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_TIDE_SWEEP_CHANNEL&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Tide Swept Channels Polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_TIDE_SWEEP_CHANNEL&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Tide Swept Channels Polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_TIDE_SWEEP_CHANNEL&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Carbonate Reefs Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_CARBONATE_REEF&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Carbonate Reefs Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_CARBONATE_REEF&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Carbonate Reefs Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_CARBONATE_REEF&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Carbonate Reefs Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_CARBONATE_REEF&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Mixed Muddy Sediments Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MIXED_MUDDY_SEDIMENTS_POINT&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Mixed Muddy Sediments Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MIXED_MUDDY_SEDIMENTS_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Mixed Muddy Sediments Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MIXED_MUDDY_SEDIMENTS_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Mixed Muddy Sediments Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MIXED_MUDDY_SEDIMENTS_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
Section 7 Mixed Muddy Sediments Polygon GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MIXED_MUDDY_SEDIMENTS_POLY&outputFormat=application%2Fjson
Section 7 Mixed Muddy Sediments Polygon GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MIXED_MUDDY_SEDIMENTS_POLY&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Section 7 Mixed Muddy Sediments Polygon KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MIXED_MUDDY_SEDIMENTS_POLY&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Section 7 Mixed Muddy Sediments Polygon Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_MIXED_MUDDY_SEDIMENTS_POLY&outputFormat=SHAPE-ZIP