Cam 1 Arolwg Cynefin Rhynglanw Morwrol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyma set ddata wedi ei chasglu o ddata arolwg gyda chyfeiriadau gofodol a gafwyd gan wahanol gymunedau rhynglanw (biotopau) yng Nghymru. Mae mapiau'n cynnwys gwybodaeth ar leoliad biotop, lleoliad targed, mynediad a lluniau o leoliadau. Unwaith yn unig mae safleoedd yn cael eu mapio ac felly maent yn "giplun" mewn amser. Mae methodoleg yr arolwg yn seiliedig ar 'Handbook for Marine Intertidal Phase 1 Biotope Mapping Survey'. Mae biotopau'n seiliedig ar yr adroddiad Adolygiad Cadwraeth Natur Morwrol JNCC. Mae'r data sydd ar gael i'r cyhoedd o dan Drwydded Agored y Llywodraeth yn cynnwys peth gwybodaeth wedi ei golygu. Gellir gwneud cais am fersiwn heb ei olygu ac fe'i darperir o dan drwydded.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s16e6bfe7f744d87a