Arolygon Aml-belydr; Penmaen Dewi Sir Benfro a Gogledd Orllewin Ynys Môn

Llywodraeth Cymru

Cwblhawyd yr holl waith arolygu gan ABPmer ar ran Llywodraeth Cymru. Dewiswyd dwy ardal ar gyfer y gwaith arolygu a oedd yn cwmpasu dwy ardal ddaearyddol eang, Penmaen Dewi, Sir Benfro; ac ardal i’r gorllewin o Ynys Môn. Cynhaliwyd arolygon yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst 2019. Wrth gasglu data aml-belydr, cadwyd gorgyffyrddiad priodol er mwyn sicrhau cwmpas cyflawn heb unrhyw fylchau neu dyllau data. Gwnaethpwyd dadansoddiad ystadegol priodol o groestoriadau traws llinell / prif linell er mwyn asesu ansawdd y data.

Mae'r prosiect hwn wedi cael arian drwy Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop, sy'n cael ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.

Cydnabyddiaeth

Mae’r data Môr a Physgodfeydd Llywodraeth Cymru yn destun © Hawlfraint y Goron ac wedi'u trwyddedu o dan y Drwydded Llywodraeth Agored http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg/version/3/


Diweddariad diwethaf
Ebrill 2020


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_multibeam_extent)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:smmnr_multibeam_extent)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_bathymetry_holyhead_5m_epsg3857)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:smmnr_bathymetry_pembroke_5m_epsg3857)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Ffiniau Arolygon GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MultibeamSurveysStDavidSHeadPembrokeshireAndNorthWestAnglesey.json
Ffiniau Arolygon GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MultibeamSurveysStDavidSHeadPembrokeshireAndNorthWestAnglesey.gml
Ffiniau Arolygon KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MultibeamSurveysStDavidSHeadPembrokeshireAndNorthWestAnglesey.kml
Ffiniau Arolygon Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MultibeamSurveysStDavidSHeadPembrokeshireAndNorthWestAnglesey.zip
Bathymetreg Gogledd Orllewin Ynys Môn TIF http://lle.gov.wales/services/appdata-wg-marine/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=appdata-wg-marine:smmnr_bathymetry_holyhead_5m_epsg3857&styles=&bbox=-543079.4432905997,7021373.557366451,-529649.4432905997,7032763.557366451&width=768&height=651&srs=EPSG:3857&format=image%2Fgeotiff
Bathymetreg Penmaen Dewi Sir Benfro TIF http://lle.gov.wales/services/appdata-wg-marine/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=appdata-wg-marine:smmnr_bathymetry_pembroke_5m_epsg3857&styles=&bbox=-600920.9243875045,6783074.030977646,-580915.9243875045,6792439.030977646&width=768&height=359&srs=EPSG:3857&format=image%2Fgeotiff
Bathymetreg Gogledd Orllewin Ynys Môn (XYZ) Amrywiol / arall http://lle.gov.wales/downloads/wg/smmnr_multibeam_bathymetry_holyhead_5m_epsg32630_xyz.zip
Bathymetreg Penmaen Dewi Sir Benfro (XYZ) Amrywiol / arall http://lle.gov.wales/downloads/wg/smmnr_multibeam_bathymetry_pembroke_5m_epsg32630_xyz.zip