Ardaloedd Blaenoriaeth ar gyfer Rhwydweithiau Gwresogi Ardal

Llywodraeth Cymru

Mae'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC) wedi nodi 14 o ardaloedd y gellid rhoi blaenoriaeth ar gyfer datblygu rhwydweithiau gwresogi ardal ynddynt.

System o bibellau yw Rhwydwaith Gwresogi Ardal sy'n cario gwres o ffynhonnell ganolog i wresogi nifer o adeiladau preswyl a busnes. O ganlyniad, nid oes angen ffynonellau gwres ar wahân yn yr adeiladau unigol hynny. Gallai'r ffynhonnell gwres fod yn gyfleuster sy'n cynhyrchu gwres yn unswydd ar gyfer y rhwydwaith neu fe allai'r gwres fod yn isgynnyrch proses ddiwydiannol. Gallai ffynhonnell y gwres fod yn garbon isel o'r cychwyn neu gellid ei newid yn ddiweddarach i ddatgarboneiddio rhannau eang o dref neu ddinas. 

Mae'r FfDC drafft am weld y system gynllunio yng Nghymru'n sbarduno creu rhwydweithiau gwresogi trwy glustnodi Ardaloedd Blaenoriaeth lle gallai awdurdodau cynllunio lleol asesu cyfleoedd i ddatblygu Rhwydweithiau Gwresogi Ardal. Hefyd, dylai pob datblygiad mawr newydd gael ei gysylltu â Rhwydwaith Gwresogi Ardal os yn bosibl.

Cliciwch yma i weld y data galw am wres ar fap.


Diweddariad diwethaf
28 March 2019

Disgrifiad Math Diweddbwynt
translate WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:_ndf_heat_50_new)
translate WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:_ndf_heat_250)
translate WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:_ndf_heat_500)
translate WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:_ndf_heat_1000)
translate WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:_ndf_heat_stack)
translate WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:_ndf_heat_thresh)
translate WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:heat_output_above_threshold_by_postcode)
translate WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:heat_output_by_postcode)