Ardaloedd Perygl Llifogydd (Cylch 1)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ardaloedd Perygl Llifogydd Cylch 1 yw'r cymunedau hynny yng Nghymru lle mae'r peryglon llifogydd mwyaf sylweddol yn bodoli o lifogydd dŵr wyneb yn unig (o ddŵr wyneb ffo, dŵr daear a chyrsiau dŵr cyffredin). Nodwyd yr ardaloedd hyn at ddiben yr Asesiad Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd cyntaf o dan Reoliadau Perygl Llifogydd 2009 gan ddefnyddio canllawiau a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru i nodi ardaloedd lle mae perygl llifogydd yn broblem i fwy na 5,000 o bobl. Nodwyd yr Ardaloedd Perygl Llifogydd am y tro cyntaf yn 2011 hyd nes iddynt gael eu disodli yn 2018 gan Ardaloedd Perygl Llifogydd Cylch 2.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOOD_RISK_AREAS)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOOD_RISK_AREAS)