Data Rhywogaethau CNC ar Borth y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol (NBN Gateway)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Data Rhywogaethau Cyfoeth Naturiol Cymru sydd ar Borth y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol (NBN Gateway). Mae hyn yn cynnwys cofnodion o rywogaethau morol, daearol a d┼Ár croyw ar gyfer amrywiaeth o grwpiau tacsonomig. Casglwyd y data i gefnogi swyddogaethau craidd y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol megis adrodd statudol ac anstatudol, monitro cyflwr a gwneud penderfyniadau.

Prif borth NBN yw'r prif lwybr ar gyfer cyhoeddi data rhywogaethau CNC. Mae manylion am bob rhywogaeth CNC i'w gweld ar borth NBN.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://registry.nbnatlas.org/public/show/dp122