Mapiau Perygl Llifogydd Cenedlaethol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mapiau Perygl Llifogydd Cenedlaethol

Mae'r Mapiau Perygl Llifogydd Cenedlaethol yn seiliedig ar waith modelu cyffredinol wedi'i wneud fel rhan o brosiect Asesu Perygl Llifogydd Cymru a chânt eu cyhoeddi fel rhan o Gylchred 2 Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009.

Mae'r Mapiau Perygl Llifogydd Cenedlaethol wedi cael eu creu ar gyfer tair ffynhonnell o lifogydd, sef:

  1. Llifogydd o afonydd
  2. Llifogydd o'r môr
  3. Llifogydd o ddŵr wyneb a chyrsiau dŵr bychain

Mae'r mapiau'n dangos y perygl mewn perthynas ag amrywiaeth o dderbynyddion, wedi'u grwpio yn y categorïau Pobl, Economaidd a'r Amgylchedd. Caiff gwybodaeth am berygl ei chydgasglu a'i harddangos ar raddfa gymuned.

Ar gyfer afonydd a dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bychain, risg uchel yw Tebygolrwydd Gormodiant Blynyddol (AEP) o hyd at 1 mewn 30 o flynyddoedd, risg ganolig yw AEP o rhwng 1 a 30 ac 1 mewn 100 o flynyddoedd, a risg isel yw AEP o rhwng 1 mewn 100 o flynyddoedd ac 1 mewn 1,000 o flynyddoedd.

Ar gyfer y môr, risg uchel yw AEP o hyd at 1 mewn 30 o flynyddoedd, risg ganolig yw AEP o rhwng 1 mewn 30 ac 1 mewn 200 o flynyddoedd, a risg isel yw AEP o rhwng 1 mewn 200 o flynyddoedd ac 1 mewn 1,000 o flynyddoedd.

 

Cydnabyddiaethau

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru gwybodaeth © Cyfoeth Naturiol Cymru a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl. Mae rhai nodweddion o'r wybodaeth hon yn seiliedig ar ddata gofodol digidol wedi'i drwyddedu gan Ganolfan Ecoleg a Hydroleg y DU © UKCEH, Asiantaeth yr Amgylchedd © EA a Getmapping Plc a Bluesky International Limited [2015]. DEFRA, y Swyddfa Dywydd ac Asiantaeth Afonydd yr Adran Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig © Hawlfraint y Goron. © Prifysgol Cranfield. © Sefydliad James Hutton. Yn cynnwys data'r AO © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata. Gwasanaethau Tir ac Eiddo © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
NRW National Flood Risk (Rivers: Economic) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_RIVER_ECONOMIC)
NRW National Flood Risk (Rivers: Economic) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_RIVER_ECONOMIC)
NRW National Flood Risk (Rivers: Environment) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_RIVER_ENVIRO)
NRW National Flood Risk (Rivers: Environment) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_RIVER_ENVIRO)
NRW National Flood Risk (Rivers: People) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_RIVER_PEOPLE)
NRW National Flood Risk (Rivers: People) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_RIVER_PEOPLE)
NRW National Flood Risk (Sea: Economic) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_SEA_ECONOMIC)
NRW National Flood Risk (Sea: Economic) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_SEA_ECONOMIC)
NRW National Flood Risk (Sea: Environment) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_SEA_ENVIRO)
NRW National Flood Risk (Sea: Environment) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_SEA_ENVIRO)
NRW National Flood Risk (Sea: People) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_SEA_PEOPLE)
NRW National Flood Risk (Sea: People) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_SEA_PEOPLE)
NRW National Flood Risk (Surface Water and Small Watercourses: Economic) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_SURFACE_WATER_ECON)
NRW National Flood Risk (Surface Water and Small Watercourses: Economic) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_SURFACE_WATER_ECON)
NRW National Flood Risk (Surface Water and Small Watercourses: Environment) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_SURFACE_WATER_ENVIRO)
NRW National Flood Risk (Surface Water and Small Watercourses: Environment) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_SURFACE_WATER_ENVIRO)
NRW National Flood Risk (Surface Water and Small Watercourses: People) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_SURFACE_WATER_PEOPLE)
NRW National Flood Risk (Surface Water and Small Watercourses: People) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NATIONAL_FLOOD_RISK_SURFACE_WATER_PEOPLE)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Vector data Shapefile https://cyfoethnaturiolcymru.sharefile.eu/d-s26461a3cbb2e492a834b97c6d9f0675c