Ffyrdd Ystâd Coedwigaeth Genedlaethol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae gwybodaeth Ffyrdd yr Ystad Goedwig Genedlaethol yn cael ei chasglu o ddata rhwydwaith ffyrdd coedwig a reolir gan beirianneg sifil coedwigaeth. Mae'r data'n ymwneud â dosbarthiad ffyrdd coedwig. Caiff ffyrdd coedwig eu categoreiddio ar sail defnydd a fwriedir yn hytrach na'r fanyleb a ddefnyddiwyd wrth eu hadeiladu neu eu huwchraddio. Gall hyn olygu ar bwynt penodol mewn amser y gall prif ffordd Dosbarth A neu ffordd gangen Dosbarth B feddu ar nodweddion dosbarthu a allai gyfyngu ar y defnydd ohoni.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Coedwigaeth Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_FOREST_ROADS)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_FOREST_ROADS)