Ardaloedd Cymeriad Tirwedd Cenedlaethol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r set ddata hon yn cynnwys ffiniau ar gyfer y 48 o ardaloedd cymeriad tirwedd rhanbarthol yng Nghymru. Pwrpas y gwaith cipio data oedd gwahaniaethu’n ddaearyddol rhwng gwahanol ranbarthau yng Nghymru o safbwynt hunaniaeth y dirwedd a pha nodweddion a phriodweddau sy’n gwneud un rhanbarth yn wahanol i un arall. Caiff y gwahaniaethau a’r sbardunau polisi hyn eu disgrifio, ynghyd â naratif darluniadol, a’u cyhoeddi ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Mae’r set ddata hon yn ymdrin â 100% o dir Cymru, gan gynnwys ardaloedd rhynglanwol. Mae data am y ffiniau wedi deillio o ddata 2007-2008 gyda’r fersiwn derfynol yn cael ei diwygio fis Hydref 2008.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Amgylchedd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_LANDSCAPE_CHARACTER_AREAS)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_LANDSCAPE_CHARACTER_AREAS)