Ardaloedd Cymeriad Morol Cenedlaethol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Fel tirweddau, mae morweddau’n adlewyrchu’r berthynas rhwng pobl a lleoedd a’r rhan sydd gan hyn wrth ffurfio cyd-destun ein bywydau bob dydd. Mae Ardaloedd Cymeriad Morol yn tynnu sylw at ddylanwadau naturiol, diwylliannol a chanfyddiadol hollbwysig sy’n gwneud cymeriad pob morwedd yn arbennig ac yn unigryw. Comisiynwyd CNC ar ran Llywodraeth Cymru i bennu cymeriad tirweddau Cymru ar raddfa fras. Rhannwyd ein dyfroedd mewndirol yn 29 o Ardaloedd Cymeriad Morol. Mae’r gwaith hwn yn cynnig tystiolaeth ofodol strategol ynghylch morweddau ar gyfer cyfarwyddo Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru, sy’n cael ei baratoi gan Lywodraeth Cymru. Mae proffil pob ardal yn cynnwys disgrifiad o’r nodweddion hollbwysig, gan gynnwys eu dylanwadau naturiol, diwylliannol a chanfyddiadol, yn ogystal â mapiau rhyngweledol o’r tir – môr.

LUC, 2015. "National Seascape Assessment for Wales". Adroddiad Tystiolaeth CNC 80. 78pp, Cyfoeth Naturiol Cymru, Bangor (Cymru)

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Morol Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_MARINE_CHARACTER_AREAS)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_MARINE_CHARACTER_AREAS)