Data API Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Os ydych yn ddatblygwr, gallwch bori a lawrlwytho ein APIs data.

Setiau data sydd ar gael ar hyn o bryd

APIs Darogan Perygl Llifogydd (Data Agored) – arwydd o’r perygl llifogydd ar gyfer cyfod o dridiau: y diwrnod y caiff ei gyhoeddi a’r deuddydd canlynol

APIs Rhybuddion a Hysbysiadau Llifogydd Byw (Data Agored) – rhestr o’r holl rybuddion sydd mewn grym ar y pryd. Caiff ei ddiweddaru bob 15 munud.

APIs Lefelau Afonydd (Data Agored) – gwybodaeth am lefelau afonydd ar nifer o orsafoedd mesur ar draws Cymru.


Dangos Rhaglen
Diweddariad diwethaf
Anhysbys