Ardaloedd Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyma’r setiau data gofodol sy'n crynhoi’r polygonau graddau ar gyfer Ardaloedd Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_AREAS)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_AREAS)