Ardaloedd Trwyddedu Petrolewm

Llywodraeth Cymru

Rhennir cyfrifoldebau am drwyddedu ynni, cydsynio a chaniatáu ynni yn ardal y Cynllun rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru a'r Awdurdod Olew a Nwy.

Mae Deddf Cymru 2017 yn datganoli trwyddedu olew a nwy i Lywodraeth Cymru ar gyfer rhanbarthau ar y tir a dyfroedd mewnol (ardaloedd rhynglanwol, aberoedd neu ddyfroedd cilfach arfordirol sydd yn dod o fewn ardal drwydded ar y tir Cymru – Gweler: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/1686/made). Tu hwnt i’r cyfyngiadau yma, yr Awdurdod Olew a Nwy yw’r awdurdod trwyddedu perthnasol.


Diweddariad diwethaf
12 November 2019


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:petroleum_licensing_areas)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:petroleum_licensing_areas)